Προσφορά Leasing Space Star

161€ + ΦΠΑ/ μηνιαίως

161€ + ΦΠΑ/ μηνιαίως

Για το ολοκαίνουριο SPACESTAR 1.0 INFORM σε μεταλλικό χρώμα.

Το μίσθωμα είναι μηνιαίο και αφορά σε 48μηνη μίσθωση, για 80.000 χλμ. και προκαταβολή 2000€ + ΦΠΑ.

Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη (αστική ευθύνη προς τρίτους, φροντίδα ατυχήματος, ίδιες ζημίες, μερική/ολική κλοπή, πυρός, φυσικά φαινόμενα, θραύση κρυστάλλων) με απαλλαγή, - και διαχείριση/διεκπεραίωση ατυχημάτων.

Πλήρη συντήρηση και επισκευή σε εξουσιοδοτημένους συντηρητές/επισκευαστές αλλαγή ελαστικών ανά 40.000 χλμ και τέλη κυκλοφορίας.

Ανακαλύψτε τις προσφορές Mitsubishi Motors

Ενημερωθείτε για όλες τις προσφορές που ισχύουν στα μοντέλα της Mitsubishi Motors.