Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής

Η Mitsubishi Motors βρίσκεται για πολλά χρόνια στην πρώτη γραμμή της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και έχει σκοπό ως κατασκευαστής οχημάτων, τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων της και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που αυτά έχουν στο περιβάλλον. Επιπροσθέτως, προωθεί δραστηριότητες για τη βελτίωση της δυνατότητας ανακύκλωσης των οχημάτων που κατασκευάζει.

Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (Ε.Δ.Ο.Ε.)

Η Ε.Δ.Ο.Ε. αποτελεί ένα Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.), εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ), το οποίο προβαίνει στη νόμιμη ανακύκλωση οχημάτων στην Ελλάδα.

 

Η λειτουργία του συστήματος διέπεται από το Προεδρικό Διάταγμα 116/2004 και τις προϋποθέσεις του Ν.4496/2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την Ε.Δ.Ο.Ε. μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.edoe.gr