Όροι χρήσης

Αυτός ο ιστότοπος (http://www.mitsubishi-motors.gr) (ο «Ιστότοπος») παρέχεται και λειτουργεί από τη Mitsubishi Motors Corporation («MMC» ή «εμάς»). Διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις σχετικά με το συνιστώμενο περιβάλλον και τις απαιτήσεις χρήσης του ιστότοπου και των e-mail που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο («Όροι και Προϋποθέσεις») προτού χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον Ιστότοπο μόνο εφόσον συμφωνείτε και αποδέχεστε τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης. Η MMC μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τροποποιήσει ή / και να μεταβάλλει οποιαδήποτε τμήματα των Όρων και Προϋποθέσεων ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Επομένως, οφείλετε να ανατρέχετε κατά διαστήματα στην πλέον πρόσφατη έκδοση των Όρων και Προϋποθέσεων.

Περιβάλλον χρήσης

1. Προτεινόμενο πρόγραμμα περιήγησης

Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω εκδόσεις για αυτόν τον ιστότοπο. Εάν χρησιμοποιείτε άλλο πρόγραμμα περιήγησης εκτός από τα προαναφερθέντα, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο ή μέρος ή όλες οι σελίδες αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να μην εμφανίζονται κατά το αναμενόμενο.

 • Microsoft Internet Explorer - Τελευταία έκδοση
 • Google Chrome - Τελευταία έκδοση
 • Mozilla Firefox - Τελευταία έκδοση
 • Macintosh Safari - Τελευταία έκδοση

2. JavaScript και Cookie
Ορισμένες σελίδες σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούν γλώσσα δέσμης ενεργειών που ονομάζεται «JavaScript» και τεχνολογία που ονομάζεται «Cookie». Εάν χρησιμοποιείτε μη συμβατό πρόγραμμα περιήγησης ή ορίσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο ή μέρος ή όλες οι σελίδες αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να μην εμφανίζονται κατά τα αναμενόμενα. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο (4KB κατά το μέγιστο) που αποθηκεύεται προσωρινά στον υπολογιστή σας, κλπ. κατόπιν αιτήματος από αυτόν τον ιστότοπο.

Οι σελίδες αυτού του ιστότοπου χρησιμοποιούν Cookies για να παρέχουν μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση (όπως η αποφυγή επαναπληκτρολόγησης) και για την κατανόηση της κατάστασης χρήσης.

Σημειώνεται ότι τα Cookies σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που αποκαλύπτουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

3. Πρόσθετα στοιχεία, Plug-in
Ορισμένες σελίδες σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούν κινούμενα σχέδια, βίντεο, PDF και ούτω καθεξής. Εάν δεν εγκαταστήσετε ένα συμμορφούμενο πρόσθετο plug-in, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο ή μέρος ή όλες οι σελίδες αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να μην εμφανίζονται κατά τα αναμενόμενα. Επιπλέον, σημειώστε ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο ακόμα και αν το εγκαταστήσετε, εάν ορίσετε στο πρόγραμμα περιήγησης να απορρίπτει οποιαδήποτε λειτουργία πρόσθετων.

4. Πρόγραμμα φραγής αναδυόμενων παραθύρων
Ορισμένες σελίδες σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιούν αναγκαστικά πρόγραμμα φραγής αναδυόμενων παραθύρων. Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φραγής αναδυόμενων παραθύρων, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο ή μέρος ή όλες οι σελίδες αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να μην εμφανίζονται κατά τα αναμενόμενα. Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, απενεργοποιήστε τη λειτουργία φραγής αναδυόμενων παραθύρων για αυτόν τον ιστότοπο.

Περιεχόμενο και πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο

1. Στόχος

Ο στόχος του ιστότοπου είναι να παρουσιάσει την MMC και τα προϊόντα/τις υπηρεσίες μας.

2. Αποποίηση ευθύνης
Η MMC φροντίζει ιδιαίτερα για την τήρηση της ακρίβειας του Ιστότοπου και των e-mail που σχετίζονται με τον Ιστότοπο. Ωστόσο, η MMC δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας σε αυτόν τον ιστότοπο και τα e-mail που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο. Υπενθυμίζεται ότι τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με τον ιστότοπο υπόκεινται σε τροποποίηση ή αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Η MMC δεν αποδέχεται την ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου και πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο ή τα e-mail που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο ή τη μη διαθεσιμότητα αυτών για κάποιο λόγο. Επιπλέον, η MMC δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν προβλήματα με υλικό ή λογισμικό ή τυχόν απώλεια που προκύπτει από τη χρήση του Ιστότοπου ή των e-mail που σχετίζονται με τον Ιστότοπο. Λάβετε υπόψη ότι η λειτουργία αυτού του Ιστότοπου μπορεί να ανασταλεί ή να διακοπεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

3. Πληροφορίες για τη μελλοντική μας απόδοση
Η MMC μπορεί να παρέχει πληροφορίες σε αυτόν τον Ιστότοπο σχετικά με τις μελλοντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις επιδόσεις της. Αυτές οι πληροφορίες για το μέλλον είναι απλώς μια πρόβλεψη που βασίζεται σε πληροφορίες που είναι διαθέσιμες τη στιγμή της γνωστοποίησης και μπορεί να περιλαμβάνουν κίνδυνο και αβεβαιότητα. Οι πραγματικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και οι επιδόσεις της MMC υπόκεινται σε αλλαγές που επηρεάζονται από ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που σχετίζονται με την MMC, όπως οι οικονομικές υποθέσεις, οι τάσεις της αγοράς, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες κλπ. και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η MMC δεν έχει καμία υποχρέωση να ενημερώνει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις μελλοντικές τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τις επιδόσεις της σε αυτόν τον ιστότοπο.

4. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία
Η MMC λειτουργεί αυτόν τον Ιστότοπο στην Ιαπωνία. Η χρήση του Ιστότοπου και των e-mail που σχετίζονται με τον Ιστότοπο και οι ερμηνείες και οι εφαρμογές των Όρων και Προϋποθέσεων διέπονται από την νομοθεσία της Ιαπωνίας. Επιπλέον, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το Περιφερειακό Δικαστήριο του Τόκιο φέρει την αποκλειστική πρωτοβάθμια δικαιοδοσία για όλες τις διαφωνίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου και των e-mail που σχετίζονται με τον Ιστότοπο.

Προσωπικές πληροφορίες

Μπορείτε να εισαγάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία όταν υποβάλλετε αίτηση για μια εκστρατεία προώθησης ή όταν αιτείτε έναν κατάλογο.

Οι προσωπικές πληροφορίες που καταχωρίσατε, όπως ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις κ.λπ., θα κοινοποιηθούν μεταξύ της MMC και της αντιπροσωπείας μας («Αντιπροσωπεία») στο βαθμό που είναι απαραίτητο ώστε να σας παρέχουμε πληροφορίες και υπηρεσίες μέσω του Ιστότοπου, αλλά δεν θα μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, υπενθυμίζουμε ότι μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους με τη συγκατάθεσή σας για να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας για την παροχή των υπηρεσιών σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να αποκαλύψουμε το όνομα και τη διεύθυνσή σας σε έναν μεταφορέα για την αποστολή βραβείων εκστρατειών προώθησης. Επιπρόσθετα, μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις, τους κανονισμούς ή τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που επιβάλλονται από κυβερνητικούς οργανισμούς.


Η MMC ή η αντιπροσωπεία μπορεί να σας διαθέσει ενημερωτικό υλικό αν συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών όταν υποβάλετε αίτηση για μια εκστρατεία προώθησης ή καταχωρίζετε τα προσωπικά σας στοιχεία σε κάποια σελίδα του ιστοτόπου μας. Η MMC θα διατηρήσει την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών και θα εφαρμόσει και θα λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα μέτρα για να προστατέψει όλες τις προσωπικές σας πληροφορίες από διαρροή και μη εξουσιοδοτημένη εξωτερική πρόσβαση. Η MMC χρησιμοποιεί το SSL (Secure Socket Layer: μια συνήθη λειτουργία ασφαλείας που κρυπτογραφεί και μεταδίδει τις πληροφορίες στο διαδίκτυο) για να διασφαλίσει ότι οι προσωπικές πληροφορίες και το απόρρητο διατηρούνται ασφαλή. Δυστυχώς, ωστόσο, δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε την ασφάλεια και βεβαιότητα της επικοινωνίας μεταξύ της μετάδοσης προσωπικών πληροφοριών από πλευράς σας και της αποθήκευσης στον διακομιστή μας. Χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες μας σε αυτόν τον Ιστότοπο με την προϋπόθεση ότι καταλαβαίνετε και αποδέχεστε τους κινδύνους που συνεπάγονται τέτοιες επικοινωνίες. Επιπλέον, διατηρείτε την ευθύνη και τον έλεγχο του αναγνωριστικού και του κωδικού πρόσβασής σας οι ίδιοι.

Κάντε κλικ εδώ για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Τα γραφικά στον ιστότοπο ενδέχεται να διαφέρουν από τα πραγματικά οχήματα ως προς το χρώμα. Επειδή η τιμή καταλόγου στον Ιστότοπο παρέχεται μόνο για αναφορά, επικοινωνήστε με την πλησιέστερη Αντιπροσωπεία για την πραγματική τιμή πώλησης.


Επιπλέον, όσον αφορά στις πληροφορίες σχετικά με μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ο αντιπρόσωπος ενημερώνει τις πληροφορίες αποθέματος με δική του ευθύνη, συνεπώς φροντίστε να επικοινωνήσετε με την αντιπροσωπεία για λεπτομέρειες όπως διαθεσιμότητα, κατάσταση οχήματος κ.ο.κ.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλα τα περιεχόμενα σε αυτόν τον ιστότοπο και τα e-mail που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα που κατέχει η MMC ή άλλα μέρη που έχουν χορηγήσει στην MMC την άδεια να τα χρησιμοποιεί. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της αντιγραφής, ανακατεύθυνσης ή τροποποίησης) οποιουδήποτε περιεχομένου αυτού του ιστότοπου και των e-mail που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο πέρα από το νόμιμα επιτρεπτό πεδίο εφαρμογής (για παράδειγμα, ιδιωτική χρήση).

Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα και τα σήματα υπηρεσιών που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο βρίσκονται στην κατοχή της MMC ή άλλων μερών που έχουν χορηγήσει στην MMC την άδεια να τα χρησιμοποιεί και απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε από αυτά χωρίς την προηγούμενη άδειά μας. Αποφύγετε τη δημιουργία ενός ιστότοπου που θα μπορούσε να παραπλανήσει τους επισκέπτες ως σχετιζόμενος με την MMC ή το προϊόν ή τις υπηρεσίες μας.

Χρήση των Cookies στον Ιστότοπο της MMC

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία Cookies και web beacon για να βελτιώσουμε τη φιλικότητα προς το χρήστη και την ποιότητα και την απόδοση του ιστότοπου. Τα cookies μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε ότι είστε χρήστης αυτού του ιστότοπου και να καταστήσουμε την υπηρεσία πληροφοριών πιο εύχρηστη για εσάς. Ωστόσο, τα Cookies δεν καταγράφουν όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου ή άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας προσδιορίσουν.

Κατά διαστήματα μπορούμε να παρέχουμε ή να αποκαλύπτουμε πληροφορίες cookie στους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών που έχουν αναλάβει τη διαχείριση του ιστότοπου και άλλα καθήκοντα που σχετίζονται με τη διανομή της διαδικτυακής διαφήμισης στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων. Με αυτούς τους παρόχους έχουμε συνάψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας.


Επιπλέον, οι εν λόγω εξωτερικοί πάροχοι ενδέχεται κατά καιρούς να χρησιμοποιούν πληροφορίες cookie για τη διανομή των διαφημίσεών μας στο διαδίκτυο. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Cookie. Ωστόσο, αν επιλέξετε να το κάνετε, θα πρέπει να κατανοήσετε ότι η υπηρεσία του ιστότοπου ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Σύνδεσμοι στον Ιστότοπο MMC

Εάν επιθυμείτε να συνδεθείτε με αυτόν τον ιστότοπο, παρακαλούμε συνδεθείτε στην κορυφή της σελίδας του Ιστότοπου χρησιμοποιώντας την ακόλουθη διεύθυνση URL: (http://www.mitsubishi-motors.co.jp/ ή http://www.mitsubishi-motors.com /) Απαγορεύεται αυστηρά να συνδέεστε με αυτόν τον Ιστότοπο με τον ακόλουθο τρόπο.

 1. Σύνδεση από οποιονδήποτε ιστότοπο που περιέχει ή ενδέχεται να περιέχει πληροφορίες κατά της δημόσιας τάξης και της ηθικής ή παράνομες πληροφορίες.
 2. Να συνδέσετε με τρόπο που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα όπως, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιώντας λειτουργίες πλαισίου ή καθιστώντας ασαφές ότι το περιεχόμενο διατηρείται από την MMC.
 3. Σύνδεση για εμπορική χρήση ή κερδοσκοπικό σκοπό.

Σε περίπτωση που σας αιτηθεί αποζημίωση για εικαζόμενη παραβίαση δικαιωμάτων, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή εμπορικά σήματα, που ασκήθηκε για οποιονδήποτε λόγο που σχετίζεται με ή απορρέει από τη χρήση οποιουδήποτε ιστότοπου συνδεδεμένου με αυτόν τον ιστότοπο, σημειώστε ότι θα πρέπει να ανταποκριθείτε με δική σας ευθύνη.


Η MMC δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δέσμευση σχετικά με το περιεχόμενο του ιστότοπου τρίτων μερών συνδέονται με αυτόν τον Ιστότοπο και δεν αναλαμβάνει καθήκοντα ή ευθύνες για οποιεσδήποτε απώλειες, δαπάνες ή ζημίες που προέκυψαν κατά τη χρήση οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου που λειτουργεί ανεξάρτητα από τρίτους. Κατά τη χρήση οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο, οφείλετε να ελέγξετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις του άλλου ιστότοπου που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο.

Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Ακόμη και αν άλλοι ιστότοποι στους οποίους έχετε πρόσβαση από αυτόν τον ιστότοπο («Συνδεδεμένοι ιστότοποι») περιέχουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών μας κ.λπ., αυτοι οι Συνδεδεμένοι Ιστότοποι λειτουργούν ανεξάρτητα από εμάς, από τρίτους και με δική τους ευθύνη. Όταν χρησιμοποιείτε τους Συνδεδεμένους ιστότοπους, οφείλετε να ελέγξετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των Συνδεδεμένων Ιστοτόπων.


Η MMC δεν παρέχει καμία εγγύηση ή δέσμευση σχετικά με το περιεχόμενο των Συνδεδεμένων Ιστοτόπων και δεν αναλαμβάνει καθήκοντα ή ευθύνες για τυχόν απώλειες, έξοδα ή ζημίες που προκύπτουν κατά τη χρήση τέτοιων Συνδεδεμένων Ιστοτόπων. Η MMC παρέχει τους Συνδεδεμένους Ιστότοπους μόνο για διευκόλυνσή σας. Η MMC δεν θα σας συστήσει απαραίτητα να λάβετε πληροφορίες από Συνδεδεμένους ιστότοπους.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς

Μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου σε σελίδες αυτού του Ιστότοπου, ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησής σας. Σημειώστε, ωστόσο, ότι:

 • Δεν μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος κειμένου στα στοιχεία Flash ή τα γραφικά.
 • Ενδέχεται η διάταξη σελίδας να καταστραφεί εάν αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου.
 • Ο τρόπος αλλαγής μεγέθους γραμματοσειράς εξαρτάται από το περιβάλλον χρήσης σας.
 • Σε ορισμένα προγράμματα περιήγησης ιστού δεν μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος κειμένου.

Internet Explorer

Κάντε κλικ στην επιλογή «Εμφάνιση» στη γραμμή μενού. Στη συνέχεια, επιλέξτε «Μέγεθος κειμένου» από το αναπτυσσόμενο μενού. Επιλέξτε το μέγεθος κειμένου που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας, μεταξύ των «Μεγαλύτερο», «Μεγάλο», «Μεσαίο», «Μικρό» ή «Μικρότερο».

Safari

Κάντε κλικ στην επιλογή «Εμφάνιση» στη γραμμή μενού. Στη συνέχεια, επιλέξτε «Μεγέθυνση» ή «Σμίκρυνση» για να καθορίσετε το μέγεθος του κειμένου που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες σας.

* Ο Internet Explorer είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της U.S. Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

* Το JavaScript TM είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

* Το Adobe Acrobat Reader και τα Adobe Flash Player, το Adobe Shockwave Player είναι σήμα κατατεθέν της Adobe Systems Incorporated.