Αίτηση διαγραφής προσωπικών δεδομένων

Για να διαγράψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα:

  • Εισάγετε το email σας ή/και τον αριθμό κινητού που έχετε καταχωρήσει και επιθυμείτε να διαγράψουμε
  • Όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχετε καταχωρήσει θα διαγραφούν από την βάση δεδομένων

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη. συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών εταιρειών αναγνωρίζει τη σημασία των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ που υπόκεινται σε διαχείριση και χρησιμοποιούνται στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και θα ανταποκριθεί καταλλήλως θεσπίζοντας την πολιτική για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της ΕΕ.